Obchodní podmínky

  1. Jedná se o koupi nemovitostí z druhé ruky a novostaveb.
  2. Musíte sebou přivést platný cestovní pas a 2 pasové fotografie (na vyřízení potřebných formalit).
  3. Radíme možnost vyzvednout v bance ve Španělsku peníze (pro případ) na rezervaci nemovitosti.
  4. Bude třeba, abyste přijel na dobu tří dnů. Tento čas je potřebný na prohlídku nemovitostí, kontrakt atd.
  5. Termín Vašeho příjezdu do Španělska musí být sdělen naší realitní kanceláři minimálně 7 dní předem, abychom se Vám mohli věnovat na 100 %.
  6. Při druhé cestě do Španělska na ukončení koupě, bude třeba minimálně 2 dny na provedení notářského zápisu a další úkony spojené s koupí nemovitosti. (V tomto případě Vám naše realitní kancelář nabízí možnost udělení plné moci před notářem již při první návštěvě, aby Vás mohla zastoupit při notářském zápisu.)
  7. Při využití hypotečního úvěru můžete získat 50 až 60 % ceny nemovitosti, většinou se úrok pohybuje mezi 4–6 % a bankovní poplatek za vyřízení hypotéky je okolo 1 % z celkové částky úvěru. Při vlastním právním zajištění koupě nemovitosti je hlavní osobou španělský státní notář, který je odpovědný za celou transakci mezi kupujícím a prodávajícím a dohlíží na to, aby odpovídala španělskému právu.
  8. Daně a poplatky při koupi nemovitosti činí zhruba 13 % kupní ceny nemovitosti. 10 % připadá na daň z přidané hodnoty a 3 % na notářské poplatky.